70 års kalas

På lördags eftermiddagen kom ett 70 års kalas och ville segla och detta från Råå. När gästerna var ombord blev det genomgång och lite frågor om båten. Satte segel utanför hamnen och det blev västlig kurs i ganska frisk vind. Slag och ny kurs Ålabodarna och kom räkorna fram med öl och vin. När gästerna kände sig ma gästered seglandet gick vi iland och släppte av nöjda gäster.

Beslöt att ligga kvar på Råå då vi har en askspridning på Söndagen