Tel. 0704-952404
Tel. 0735-954810
info@skonaren-nina.se

Länkar

R/v Sabella
www.sabella.se

Sveriges segelfartygsförening
www.ssf.h.se

Unga Svenska Skutseglares Orginasition
www.seglaskuta.se

Råå Båtklubb
www.raabatklubb.se