Garantum

Kl 13,00 kommer våra gäster ombord och startar med att skåla i champange. Vi ger oss av i frisk ostlig vind oc sätter segel utanför hamnen. Vi seglar över mot Kronborg i mycket stark nordgående ström. Våra gäster som ska äta vallenbergare väljer att göra detta i salongen . Vi är iland runt 16,00 och gästerna går iland nöjda och fortsätter mot andra äventyr.