Höstrusk

Nu är alla segel, skot, block och naglar avplockat och finns på Råå Träbåtsförening för lackning. Nina har även flyttats lite söderut. Nu när vär jolle har fått köl och stävar bjöds det på kölsträckningslunch på Råå Träbåtsförening.