Johns Manville

När våra gäster som är personal från Johns Manville kommer ombord står våra Skandinaviska buffe framdukad på luckan. Maten njuts och samtalen sker på många olika språk då gästerna är från alla världens hörn. En kortare segeltur är planerad och den blir mot Kronborg vilket uppskattas av våra internationella gäster. Slag och kaffe serveras och strax efter 21,30 är vi iland igen. Inte helt omöjligt att seglarna uppsöker någon servering på vägen hem.