Konnovalenko

Våra gäster för dagen kommer med tåg från Malmö. Vi ger oss av i frisk och byig vind från SV och V. Vi går över till Kronborg och sätter segel i stark sydgående ström. Seglar norrut  och räkfrossa dukas fram på däck. Slår och seglar sydvart. Slag utanför Snekkerssten och kurs blir hemmåt medans kvällsfika serveras. Hemma ett par innan utsatt tid med våra glada gäster.