På Råå

 

Så är vi på Råå . Vi startade eftermiddagen med förtrogenhetsutbildning för våra Plimsollare vid kaj i Helsingborg.
Vi ger oss av och sätter segel och utbildningen fortsätter med avbrott för fika. Vi får fin segling i den ganska frisk vinden. På bilden ses Ninna backa in på fiskekajen på Råå