Tetra Pack

På morgonen idag kom det en avdelning från Tetra Pack ombord hos oss på Nina och då var kaffe och frallor framdukat på däck. Efter avgång sattes fem segel och vi kryssade norrut i sundet. Strax innan kl tolv dukade vi fram räkfrossa på och vi satte kurs hemåt. Vinden ökade och det blev bra segling. Strax innan vi kom iland blev det kaffe på maten. Till kaj gick gästerna iland för att fortsätta dagen med arbete.

På sena eftermiddagen var vi på en askspridning där ceremonin hölls utanför Råå.