Trädgårdföretag

Klockan 8 på morgonen kom ett företag som sysslar med trädgårdar till oss på Nina. Efter avgång sätter vi 4 segel i svag vindoch vi sätter kurs söderut. Vi har en tanke att segla runt Hven medurs.  Efter någon timma avtar vinden alltmer så vi ändrar planen och den nya blir att ankra syd om Kyrkbacken för bad. När vi ankrat är det i stort sett vindstilla. Många av gästerna passar på att bada. Lunchen består av fiskburgare vilket uppskattas. Efter vi lyft ankaret blir det körning för maskin hem till Helsingborg med nöjda gäster.