Årets sista tur med Nina…

Skonaren Nina

…var med Helsingborgs-luciorna som steg iland på Helsingörskajen för vidare
transport till terrasstrapporna.