Procivitaselever

Procivitaselever från Malmö är och fotograferar
ombord på Nina i Norra Hamnen (kajsegling)